Logo

46-100 Namysłów, ul. Partyzantów 1, pok. 201-210
tel.: +48 77 4105959, +48 77 4530681
gsm: +48 516 187 710, +48 512 569 422

 
Logo

Księgowość


W naszym biurze prowadzimy księgowość podmiotów w każdej formie prawnej: osoba fizyczna, osoba prawna.


Wyprowadzamy zaległości księgowe z lat ubiegłych.

Nasza księgowość obejmuje:
 • prowadzenie ksiąg handlowych zgodnie z ustawą o rachunkowości;
 • prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów;
 • prowadzenie rozliczeń ewidencji ryczałtu;
 • prowadzenie rozliczeń karty podatkowej;
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, wyposażenia;
 • sporządzanie deklaracji VAT, PIT, CIT;
 • naliczanie podatku PCC i sporządzanie deklaracji;
 • naliczanie podatku od nieruchomości i sporządzanie deklaracji;
 • sporządzanie bilansów i rozliczeń rocznych, oraz okresowych sprawozdań finansowych;
 • sporządzanie i składanie sprawozdań do GUS i NBP;
 • monitorowanie stanu finansowego firmy;
 • reprezentowanie Klienta przed Urzędem Skarbowym, ZUS oraz innymi organami;
 • pomoc podczas kontroli podatkowych;
 • doradztwo w zakresie ustanowienia polityki rachunkowości oraz Zakładowego Planu Kont.