Logo

46-100 Namysłów, ul. Partyzantów 1, pok. 201-210
tel.: +48 77 4105959, +48 77 4530681
gsm: +48 516 187 710, +48 512 569 422

 
Logo

Dane teleadresowe


Biuro Rachunkowe K&W Sp. z o.o.


46-100 Namysłów, ul. Partyzantów 1, pok. 201-210
- lokalizacja siedziby biura na mapie

tel.: +48 77 4105959, +48 77 4530681
gsm: +48 516 187 710, +48 512 569 422,
e-mail: info@kiwbiurorachunkowe.pl

NIP: 7521360408
REGON: 532237931
KRS: 0000084938

Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 50.500,00 zł